Főoldal

 

„A szülők természet adta joguknál fogva elsődlegesen felelősek gyermekeik neveléséért. Manapság sajnos az a tendencia figyelhető meg, hogy ezt az eredendő kötelességüket sokan másra ruházzák át.”

A Katolikus Nevelés Kongregációja, 1997

 „Minden körülmények között biztosítandó a szülők joga ahhoz, hogy vallásos hitüknek megfelelő nevelési formát választhassanak.”

II. János Pál, Familiaris consortio, 40.

 

Miért van az, hogy elkötelezett katolikus szülők gyermekei sokszor nem követik szüleik útját? Milyen radikális választ adhat egy katolikus család a világban mindent átható fogyasztói, liberális eszmevilág kihívásaira, amelyek az iskolán keresztül is hatnak a gyermekeikre? Hogyan lehet egy olyan szilárd hitbeli alapot adni a gyerekeknek, hogy felnőttként az életszentség útját tudják választani?

A katolikus otthonoktatás a világban számos helyen működik, segítvén a keresztény családokat, hogy hivatásukat betöltve, nap mint nap megéljék hitüket, és kiemelkedő tanulmányi eredményekhez, hasznos készségek kibontakoztatásához segítsék a gyerekeiket.