Bevezetés

 

Magyarországon az otthonoktatást nem sokan ismerik. Csak egy-egy hír szólt néha arról, hogy gyermekek otthon tanulnak és nem az iskolákban. Ezek közül legismertebbek a Polgár lányok, akiket otthon édesapjuk tanított és mindhárman világhírű sakkozók lettek. Érdeklődésünket az otthonoktatás iránt Gíovanni Salerno atya (A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom alapítója) által elmondottak keltették fel, aki beszámolt USA-ban tett látogatásáról, és arról, hogy ott megismert olyan katolikus családokat, ahol a gyermekek otthon tanulnak és, hogy milyen jó tapasztalatokat szerzett ezeknél a családoknál. A gyerekek nevelését és a családok működését minden szempontból példaértékűnek tartja, amit bizonyít az a számtalan hivatás is, amit ezek a családok a Katolikus Egyháznak adtak. Giovanni atya abban is segített, hogy az általa ismert katolikus otthonoktató családközösség egyik alapítója fogadjon bennünket, hogy személyesen is megismerhessünk életüket. Így utazott ki Szabó Csaba, – aki maga is négy gyermeket nevel – 2013 áprilisában egy hétre USA-ba a buffalói O’Brien családhoz.

Itt következik az útjáról készült beszámoló:

Az otthonoktatás az USA-ban nagyon elterjedt, nagy a választék felekezetek szerint is, katolikusból is többféle létezik, az ország különböző pontjain, változó formációban. Az otthonoktatás tagállami szinten szabályozott jogilag, még a legszigorúbban szabályozott államokban is nagy szabadságot élvez. Léteznek otthonoktatói központok (több közülük katolikus), jogi segélyszolgálat, stb. A buffalói közösség 25 éve indult, akkor 2-3 család kezdte el a semmiből. Mára 110 család alkotja, amelyek közt a legtöbb nagycsaládos, vagyis 5-600 gyerekről lehet beszélni. A közösségbe általában úgy érkeznek újak, hogy elcsábítja őket egy másik család példája. Ez érezhető azon is, hogy viszonylag kevés kikötés és feltétel van, mégis a családok élete sok részletben is hasonló.

A belépési feltételek:

  • Az Egyház tanításához való feltétlen hűség
  • A Humanae Vitae enciklikában foglaltak szerinti családi élet (mesterséges fogamzásgátlás elvetése)
  • Legalább egy otthonoktatott gyerek legyen

Fontosnak tartják, hogy a vatikáni dokumentumokat jól ismerjék, és hogy legyen egyfajta beágyazottságuk (támogató papi jelenlét, püspök támogatása, a karmelita és dominikánus rend támogatása) és hogy együtt készüljenek a gyerekek a szentségek vételére.

A lelkiélet terén nincs előírás, de teljesen általános a napi szentmise. A családok ezt megtehetik, mert az órarendet hozzá tudják igazítani. Nem találkoztam olyan családdal, aki ne élne a napi szentmisével még ha az jó sok autózást jelent is (kivéve ha sok a kisgyermek, akkor néha elmarad.) Általános a zsolozsma, a rózsafüzér, az irgalmasság imádsága és a Jézus Szent Szívének tisztelete, amit szintén egymástól vettek át a családok, külön kis oltárt készítve a lakásban. Az ünnepeket mélységben megélik, az egyházi év lüktetése szerint. Nem minden nap egyforma az imaélet, de sosem marad el.

Az látszik, hogy alapvető dolgokban egységben élnek, de minden másban hatalmas változatosság figyelhető meg, így pl. az oktatási stílusok, napirendek, módszerek, célok stb. terén, de sokszor a gondolkodásmódban is.

Bár a közösség szerepe fontos, a családok teljes autonómiában végzik az otthonoktatást, ilyen értelemben nem függnek egymástól, és elég ritka az, hogy tanulmányi kérdések miatt több család összefogjon. A közösség szerepe a gyerekek társas kapcsolatai és a katolikus neveltetésüket segítő programok miatt lényeges.

 

A keresztény család hivatása

 

Az otthonoktatás első látásra iskolatechnikai kérdés, oktatási módszer. Azonban az azt választó katolikus családok számára nem az, hanem a keresztény család hivatását a lehető legmélyebben megélni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a család tagjai az idejük nagy részét ne egymástól távol töltsék, és a szülő-gyerek kapcsolat a lehető belsőséges legyen. Az otthonoktatás elsősorban „otthon”, csak másodsorban „oktatás”. Egyházi dokumentumok is alátámasztják, hogy elsősorban a szülők felelősek a gyerekek neveléséért, oktatásáért és a hit továbbadásáért. (Vö. II. Vatikáni Zsinat deklarációja a keresztény nevelésről, amely a családi nevelést pótolhatatlannak nyilvánítja, vagy II. János Pál pápa útmutatása (1982), miszerint nem szabad a gyerekeket olyan iskolának kitenni, amely a családdal ellentétes erkölcsi vagy vallási értékeket proponál.)

 

Radikális katolikus válasz a világ kihívásaira

 

A mai világot áthatják az ideológiák vagy az erőltetett semlegesség, amely önmaga is egy ideológia. Amerikában (ahogy egyébként Európában is) a liberalizmus, az egyenjogúsági mozgalmak (feminizmus, meleg-egyenjogúság, együttélési formák) és a korlátlan individualista és materialista gondolkodás diktál, valamint burkoltan vagy nyíltan az iskolai tananyag részévé is válik. Ezek a társadalmi kérdések sokszor a hívőket, sőt az egyházi személyeket is megosztják. Hiteles és egyértelmű iránymutatásra még a katolikus iskolákban sem számíthatnak. Az otthonoktatók azt az utat választották, hogy az Egyház hivatalos útmutatása szerint éljenek, ezért minden másra nemet mondanak. Ha otthon tanulnak a gyerekek, akkor elkerülhető az erkölcsi, hitbeli meghasonlásuk. Nagyon tudatos, kompromisszumok nélküli életet élnek, nagy érzékenységgel mindarra, ami káros lehet, tudatában annak, hogy a világgal folytonos spirituális háborúban állnak. A gyerekeket a szeretet és az áldozatok útján vezetik, és a céljuk, hogy szentekké válhassanak.