Összefoglalás

 

Hátrányok és előnyök

Az otthonoktatásnak megvannak a szépségei, az előnyei, de vannak nehézségek és hátrányok is. Azonban a családok azt tartják, tökéletesen úgysem tudják csinálni, az otthonoktatás egy utazás, nem pedig egy cél. Azonban meggyőződésük, hogy még ha a szülő mindent el is ront (az elején), akkor is jobb, ha a gyerekét otthon tartja, mint ha iskolába küldi.

 

Hátrányok (és cáfolataik):

 • a kortárs közösség hiánya

A leggyakoribb ellenérv az ellenzők részéről. Azonban a nagy közösség az iskolai osztályt nem csak hogy pótolja, de a negatív kortárs nyomást kiküszöbölve minőségi kapcsolatokhoz segíti a gyerekeket. Hogy túlzott burokban élnek, az sem igaz, mert a sok testvér és kortárs barát közt eltöltött időben megtapasztalják, hogyan lehet a konfliktusokat jól megélni, állandó beszédtéma a sok, más helyen szőnyeg alá söpört társadalmi probléma, és nem riadnak vissza, ha tüntetni kell egy jó ügyért (pl. abortuszklinikák előtt) még akkor sem, ha a demonstráció a dulakodásig fajul. A világban jelenlévő rosszal tisztában vannak, de tudatosan mondanak ellen neki. A nevelkedésük alatt a katolikus hit ernyője alatt vannak, emiatt egykét elenyésző kivételtől eltekintve tudatosan folytatják ezt az utat a kirepülés után is. A legtöbb otthonoktatott biztos benne, hogy ő is csak ezt a módszert fogja követni, ha szülő lesz.

 • a tananyag nehézségei

Különösen a felsőbb osztályokban probléma, hogy a szülő már esetleg nem tud segíteni a tananyag magyarázásban, jellemzően matematika és természettudomány, valamint idegen nyelvek terén. A gyerekek elmondása szerint kicsit magukra hagyva érzik magukat. De ennek is van jó oldala, mert rá vannak kényszerítve, hogy maguk utánajárjanak, megértsék a dolgokat saját erejükből, ami nagyfokú önállóságra és kreatív gondolkodására neveli őket. Némileg hátrányt okoz az iskolákban hozzáférhető eszközök hiánya, ez azonban legtöbbször áthidalható.

 • az elfogadottság hiánya

Mint sok más katolikus érték esetében, az otthonoktatás esetében is a világ nagyfokú szkepticizmusára és elutasítására kell számítani. A családok számára nehézség, hogy sokszor a tág család (jellemzően nagyszülők) és a korábbi baráti kör nem érti meg őket, és nem támogatólag, hanem támadólag lép fel ellene. Ezt a keresztet azonban tudatosan vállalják, és sok esetben egy idő elteltével már az eredmények igazolják őket.

 • az anyai teher

A családanya nagy terhet vesz magára, és nagy felelősséget is. Szinte szünetmentes jelenlét szükséges, és vannak kudarcok is. Nehéz időt szakítani kikapcsolódásra, hobbira, a nap közbeni pihenésre. Hit és meggyőződés nélkül nehéz kitartani.

 

Előnyök:

 • Szabadság

Az otthonoktató családok elsősorban szabadságot kapnak: nagy rugalmasságot élhetnek meg a napirend terén, amit a lelkiélethez igazíthatnak, ami elsődleges. A gyerekek számára megválaszthatják a tananyagot, a tempót. A gyerekek szabadon élhetnek a minden közösségben tapasztalható kortárs nyomástól (peer pressure) és az iskola okozta stressztől. Nem hódolnak hamis hősöknek és sztároknak, nem válnak függőjévé virtuális világoknak és eszközöknek, és nincsenek a divat kényszere alatt.

Szabadságot kapnak arra, hogy kreatívan töltsék el az idejüket, olyan dolgokat tapasztaljanak meg, amelyek fontosak, de az iskolában nem tanítják (life skills, farmerkedés, stb.), és szabadságot kapnak arra, hogy a katolikus kultúrában felnőve, az egyházi év lüktetése szerint megéljék a lelki életüket, az elcsendesülést, az imádságot. És szabadon megélhetik a gyerekkorukat.

 • Idő, tempó

A gyerekek ideje sokkal intenzívebben ki van használva: nincs utazás, nem megy el idő fegyelmezésre, nem húzzák vissza őket  a más képességűek. Egyéni képességeik szerint tudnak haladni (van, aki egész délelőtt tanul megszakítás nélkül, van, aki időnként kiszalad a kertbe felfrissülni, játszani). Nem kell feleslegesen ismételni, ráadásul a kicsik rengeteg dolgot ellesnek, amikor a nagyobb testvérük mellettük tanul, ezért mire követelménnyé válik valami, már rég tudják, de az sem ritka pl. hogy 3-4 éves gyerekek már olvasnak és írnak ezekben a családokban.

 •  Tananyag

Mivel az alapvető vizsgakövetelményeket nem nehéz teljesíteni, ellentétben az állami iskolásokkal, nem a vizsgákra tanulnak. Viszont sokkal hamarabb a szaktárgyi érdeklődése felé fordulhat a gyerek, és az otthoni iskolában számos, az állami iskolában nem tanítható, de a konstruktív élethez szükséges ismeretet is elsajátít (a tanévet szükség esetén ezek érdekében módosítva):

 • Háztartási, kerti munkák, főzés, bevásárlás, építkezés, a farmerkedő családok esetében az állattenyésztés, növénytermelés ismeretei
 • Kistestvérek gondozásán keresztül a gyereknevelés
 • Segítő tevékenységek, karitatív munka (szociális otthonok látogatása, idősek gondozása, gyűjtések, stb.)
 • Pro-life tevékenységek (abortuszellenes tüntetések, tanúságtételek, publikációk újságban, blogok)
 • Rengeteg könyv elolvasásán keresztül (amire van idő) nagy általános műveltség
 • Élő, reflektív hit

Mivel mély imaéletet élnek, és a környéken elérhető plébániai, egyházi programokon részt tudnak venni (hisz az időt rugalmasan tudják alakítani), pl. bibliaórák, előadássorozatok, ifjúsági csoportok stb. a hitük formálódik, és állandóan találkoznak olyan kérdésekkel, amelyekre választ kell adniuk, ezért a hitbeli meggyőződések kialakulnak, és a gyakorlattá is válnak. Mivel a szentségek nagyon fontosak számukra, azok is prioritást élveznek, időhiányból sosem maradnak el.

 

Ami a katolikus otthonoktatás megvalósításához szükséges:

 • Anyai jelenlét biztosítása (bizonyára megoldható családok közt kooperációban megosztva is, bár az otthonoktatás elméletileg autonóm történik a családokban)
 • Bár az otthonoktatást a családok autonóm végzik, ezért egy család is bármikor elkezdheti, de érdemes minél több családnak laza, de alapvető értékeket lefektető összefogását létrehozni
 • Lehetőleg katolikus tanagyag beszerzése vagy elkészítése, (legalább kiegészítő anyagok terén), a tankönyvek és segédanyagok gondos megválasztása (különösen fontos a jó hitoktató anyag, és a helyes szemléletű történelem tanagyag)
 • Jogi környezet ismerete, esetleg megfelelő jogi környezet kialakítása, követelmények ismerete és saját plusz célok kitűzése
 • Magyarországon egyelőre szoros együttműködés szükséges egy iskolával, amely vállalja a vizsgáztatást és az adminisztrációt
 • Ha már kialakul a közösség, fontos a támogató egyházi közeg
 • Bár az otthoni iskola első évei a legkeményebbek, ezek a legmeghatározóbbak is, és mindig nehéz egy iskolás gyereket kivenni és elindítani a sokkal több saját felelősséggel járó otthoni tanulás útján, ezért javasolt minél előbb elkezdeni
 • Gyakran kell kérni a Szentlélek vezetését